Skip links

DE NIEUWE MANIER VAN SPELEN!

OVER DE VOUCHERREGELING SPEELGOED

De procedure

Hoe werkt het?

Vraag prijs op bij leverancier

Dien aanvraag voor een voucher in

Aanvraag wordt beoordeeld

Voorwaarden

Met de Voucherregeling SpeelGoed wil gemeente Eindhoven een impuls geven aan het gebruik van innovatieve sport- en spelmaterialen in de stad. Met als doel om Eindhovenaren meer en/of beter te laten bewegen. Organisaties die in Eindhoven structureel sport- en spelactiviteiten organiseren, kunnen een voucher (subsidie) aanvragen waarmee zij innovatieve sport- en spelmaterialen kunnen aanschaffen.

In opdracht van de gemeente Eindhoven, voert InnoBeweegLab (voorheen InnoSportLab Sport & Beweeg) de regeling uit.

De volledige regeling vind je hier.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?

Vaststellen voucher

Als wordt besloten om subsidie te verlenen, ontvang je van ons een voucher in de vorm van een voorschot om de door jou opgegeven sport- en spelmaterialen aan te schaffen. Dit dien je binnen 8 weken na ontvangt van de voucher te doen, het aankoopbewijs stuur je binnen deze periode naar ons op. Op basis hiervan wordt de subsidie definitief vastgesteld. Meer informatie hierover ontvang je bij ons besluit.

MEER INFORMATIE OVER DE VOUCHERREGELING SPEELGOED?

Vraag en antwoord

De regeling richt zich op de aanschaf van innovatieve sport- en spelmaterialen. Dit zijn materialen die een nieuwe dimensie toevoegen aan een sport- en spelactiviteit. Je kunt geen voucher aanvragen voor traditionele sport- en spelmaterialen, zoals voetballen en tennisrackets. Zie onze inspiratiepagina voor een aantal concrete voorbeelden van sport- en spelmaterialen die wél innovatief zijn.

Alle organisaties die in Eindhoven structureel (minimaal 26 weken per jaar) sport- en spelactiviteiten (in groepsverband) organiseren voor kinderen, jongeren en/of volwassenen met een achterblijvende sport- en beweegparticipatie.
Denk bijvoorbeeld aan basisscholen (PO), middelbare scholen (VO), kinderopvang (KO) en buitenschoolse opvang (BSO), sportverenigingen, andere sportaanbieders, welzijnsinstellingen en zorginstellingen.

Biedt jouw organisatie op meerdere locaties in de stad sport- en spelactiviteiten aan? Je kunt per locatie maximaal één voucher ontvangen. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om voor meerdere locaties samen een aanvraag te doen, bijvoorbeeld omdat je daarmee een grotere groep van unieke gebruikers bereikt.

Hoe en wanneer vraag ik de voucher (subsidie) aan?

Je kunt de voucher aanvragen tot en met uiterlijk 31 december 2022. Verstrekking van de vouchers vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen, totdat het plafond bereikt is (€ 362.500). Je vraagt een voucher aan door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Dat vind je door te klikken op de rode knop “voucher aanvragen” (rechts bovenaan het scherm) en vervolgens naar beneden te scrollen. Op deze pagina vind je ook meer informatie over de gegevens en documenten die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen doen.

Het maximale voucherbedrag is afhankelijk van het aantal unieke gebruikers dat je in 3 jaar tijd verwacht te bereiken (zie ook de volgende vraag). We maken onderscheid tussen drie categorieën:

Verwachte unieke gebruikers in 3 jaar tijd

< 500

500 – 2500

> 2500

Maximaal Voucher bedrag

€ 1000

€ 2500

€ 5000

Daarnaast moet je een prijsopgave meesturen voor de sport- en spelmaterialen, die je met de voucher wil aanschaffen. Als deze prijsopgave lager is dan het maximum voucherbedrag, geldt de opgegeven prijs als maximum.

Het is de bedoeling dat de genoemde bedragen exclusief btw zijn. Ben je niet btw-plichtig, dan zijn de genoemde bedragen inclusief btw.

Een unieke gebruiker is: iedere persoon die, per jaar, deelneemt aan de sport- en spelactiviteiten waarbij de innovatieve sport-/spelmaterialen worden gebruikt. In het programmeringsplan onderbouw je hoeveel unieke gebruikers je in een periode van 3 jaar tijd verwacht te bereiken.

Voorbeeld:
Je organiseert op iedere schooldag (dus 5 dagen per week) een activiteit waaraan (gemiddeld) 40 kinderen deelnemen. De deelnemende kinderen sporten allemaal 1 keer per week. Iedere week bereik je dus 200 kinderen. Gedurende het jaar, zijn het dezelfde kinderen die aan je activiteiten blijven deelnemen. Dat betekent dat je per jaar 200 unieke gebruikers bereikt. Dit komt neer op een verwacht aantal unieke gebruikers van 600 in 3 jaar tijd.

In het programmeringsplan geef je beknopt aan:

  • Welke innovatieve sport-/spelmaterialen je wil gaan inzetten.
  • Op welke manieren je deze materialen wil gaan inzetten. Geef hierbij in ieder geval aan voor welke activiteiten je de materialen gaat gebruiken en hoe je ervoor gaat zorgen dat de materialen ook met regelmaat worden gebruikt.
  • Welke resultaten je met de inzet van de materialen wil behalen. Je onderbouwt hierbij waarom de materialen een bijdrage aan jouw activiteiten leveren. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor meer deelnemers, meer ervaren plezier in sport, verbeterde motorische vaardigheden, et cetera.
  • Welk bereik (in unieke gebruikers) je verwacht te bereiken in de aankomende 3 jaar. Licht toe hoe je tot dit aantal bent gekomen.

Hoe lang duurt het voordat een besluit wordt genomen?

In principe wordt binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit genomen. Deze beslistermijn kan met maximaal 4 weken worden verdaagd. Daar word je dan over geïnformeerd.

Als we jouw verzoek om subsidie afwijzen, kun je daartegen bezwaar maken. Kijk voor meer informatie hierover op deze pagina van gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/contact/bezwaar-op-gemeentebesluiten.

Heb je nog steeds vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

ORGANISATIES

Uitgevoerd door

Dien je aanvraag in!

Ontvang tot €5000* subsidie voor jouw organisatie!

VOUCHER AANVRAGEN