Skip links

De voucherregeling SpeelGoed is geopend!


Per 1 april 2022 is de voucherregeling SpeelGoed geopend!

Met de Voucherregeling SpeelGoed wil gemeente Eindhoven een impuls geven aan het gebruik van innovatieve sport- en spelmaterialen in de stad. Met als doel om Eindhovenaren meer en/of beter te laten bewegen. Organisaties die in Eindhoven structureel sport- en spelactiviteiten organiseren, kunnen een voucher (subsidie) aanvragen waarmee zij innovatieve sport- en spelmaterialen kunnen aanschaffen.

In opdracht van gemeente Eindhoven, voert InnoBeweegLab (voorheen InnoSportLab Sport & Beweeg) de regeling uit.

Voor welke materialen kan een voucher (subsidie) worden aangevraagd?

De regeling richt zich op de aanschaf van innovatieve sport- en spelmaterialen. Dit zijn materialen die een nieuwe dimensie toevoegen aan een sport- en spelactiviteit. Je kunt geen voucher aanvragen voor traditionele sport- en spelmaterialen, zoals voetballen en tennisrackets. Zie onze inspiratiepagina voor een aantal concrete voorbeelden van sport- en spelmaterialen die wél innovatief zijn.

Welke organisaties kunnen een voucher (subsidie) aanvragen?

Alle organisaties die in Eindhoven structureel (minimaal 26 weken per jaar) sport- en spelactiviteiten (in groepsverband) organiseren voor kinderen, jongeren en/of volwassenen met een achterblijvende sport- en beweegparticipatie.
Denk bijvoorbeeld aan basisscholen (PO), middelbare scholen (VO), kinderopvang (KO) en buitenschoolse opvang (BSO), sportverenigingen, andere sportaanbieders, welzijnsinstellingen en zorginstellingen. Biedt jouw organisatie op meerdere locaties in de stad sport- en spelactiviteiten aan? Je kunt per locatie maximaal één voucher ontvangen. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om voor meerdere locaties samen een aanvraag te doen, bijvoorbeeld omdat je daarmee een grotere groep van unieke gebruikers bereikt.

In totaal is er €362.500 aan subsidie beschikbaar! Afhankelijk van het verwachte aantal unieke gebruikers in de komende 3 jaar, komen Eindhovense organisaties in aanmerking voor vouchers van €1000, €2500 of €5000 euro.

Voorbeeld:
Je organiseert op iedere schooldag (dus 5 dagen per week) een activiteit waaraan (gemiddeld) 40 kinderen deelnemen. De deelnemende kinderen sporten allemaal 1 keer per week. Iedere week bereik je dus 200 kinderen. Gedurende het jaar, zijn het dezelfde kinderen die aan je activiteiten blijven deelnemen. Dat betekent dat je per jaar 200 unieke gebruikers bereikt. Dit komt neer op een verwacht aantal unieke gebruikers van 600 in 3 jaar tijd.

Ontdek via de quickscan voor welke voucher jouw organisatie in aanmerking komt! Daarnaast kun je je ook op onze website laten inspireren door innovatief sport- en spelmateriaal!

Enthousiast en voldoe je aan de voorwaarden? Dien dan snel een aanvraag in, de beoordeling is namelijk op basis van indiening!